Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


APLIKACJEOchrona pracownikwINFICON EXPLORER
 
 

PRZENONY CHROMATOGRAF GAZOWY -
INFICON EXPLORER
(dawniej PHOTOVAC VOYAGER)

 

ZASTOSOWANIA:
  • Analiza skaenia i zanieczyszcze powietrza, wód glebowych i gruntu.
  • Transport i przechowywanie zwizków organicznych - analiza wycieków, kontrola szczelnoci rurocigów, zbiorników i cystern.
  • Monitoring niebezpiecznych spalin, wyziewów, analiza odorów.
  • Szybkie analizy skae in-situ w sytuacjach nadzwyczajnych zagroe rodowiska.
  • Kontrola procesów i zanieczyszcze w przemyle rafineryjnym, zakadach produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, przemyle celulozowo-papierniczym.

 

  

Wymiary: d. 39 cm, szer. 27 cm, wys. 15 cm
Waga: 6,8 kg z zamontowanymi akumulatorami
Detektory: Detektor fotojonizacyjny (PID), wyposaony w lamp o energii jonizacji 10,6 eV (standard), opcjonalnie detektor ECD (detektor wychwytu elektronów).
Klawisze: 4 klawisze funkcyjne, 4 klawisze menu.
Wywietlacz: Podwietlany ciekokrystaliczny wywietlacz graficzny 128x64 znaków
Akumulatory: Akumulatory Ni-Cd o rozszerzonej pojemnoci zapewniajcej, w zalenoci od temperatury otoczenia i kolumn, do 8 godzin pracy chromatografu
Wyjcie: Szeregowe RS 232, 9,6 Kbps/s do poczenia z komputerem klasy PC i pracy z oprogramowaniem SiteChart
Sygna alarmowy: 85 dB w sytuacji alarmowej
Aktywacja alarmowej diody LED
Temperatura pracy: od 5°C do 40°C
Wilgotno: od 0 do 100% wilgotnoci wzgldnej (bez wykroplenia kondensatu)
Zakres pracy: od 10 ppb do 100 ppm benzenu. Dolny próg detekcji uzaleniony jest od analizowanych zwizków, typowo ksztatuje si pomidzy 5 ppb a 50 ppb
Zasilanie: zasilacz 10-18 V DC, 115 lub 240 V AC
Certyfikaty: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D Strefa 1, EEx ib m IIC T4, Demko No. 97D 121 971


Lista zwizków oznaczanych przez chromatograf Voyager - dostpne biblioteki:

                       
Assay #1: analizy rodowiskowe
 
bromek metylu
chlorek etylu
chlorek metylenu
chlorek metylu
chlorek winylu
1,1-dichloroetylen
aceton
disiarczek wgla
octan winylu
t-1,2-dichloroetylen
c-1,2-dichloroetylen
MEK keton metylowo-etylowy
chloroform
1,1,1-trichloroetan
tetrachlorek wgla
benzen
1,2-dichloroetan
trichloroetylen
eter 2-chloroetylowinylowy
1,2-dichloropropan
bromodichlorometan
keton metylowo-izobutylowy
c-1,3-dichloropropylen
t-1,3-dichloropropylen
toluen
2-heksanon
tetrachloroetylen
1,1,2,-trichloroetan
dibromochlorometan
chlorobenzen
etylobenzen
m-ksylen
o-ksylen
p-ksylen
styren
bromoform
1,2,2,2-tetrachloroetan
1,3-dichlorobenzen
1,4-dichlorobenzen
1,2-dichlorobenzen
THT (tetrahydrotiofen)NOWO!

Assay #2: przemys rafineryjny i petrochemiczny

metanol
etanol
eter metylo t-butylowy (MTBE)
eter t-amylo metylowy (TAME)
benzen
toluen
etylobenzen
m-ksylen
o-ksylen
naftalen


Assay #3 THT: analiza gazu ziemnego 

THT (tetrahydrotiofen) 

Assay #4
: przemys gumowy i tworzyw sztucznych

1,3-butadien
akrylonitryl
styren


Assay #5: przemys celulozowo-papierniczy

siarkowodór
merkaptan metylowy
merkaptan etylowy
MEK-metyloetyloketon
siarczek dimetylu (DMS)
disiarczek dimetylu (DMDS)
alfa-pinen
metanol
acetonAssay #6: produkcja zwizków powierzchniowo czynnych
 
tlenek etylenu
tlenek propylenu


Assay #7
: przemys polimerów

akrylan metylu
akrylan etylu
akrylan izobutylu
akrylan n-butylu
kwas akrylowy
octan winylu
styren 

                                         
Pliki do pobrania:
voyager_2009.pdf - Ulotka informacyjna chromatografu Voyager
voyager_tht.pdf - Chromatograf gazowy VOYAGER do pomiaru THT
voyager_mat_nieb.pdf - Oznaczanie materiaw niebezpiecznych - przykadowe zastosowanie chromatografu
explorer_3_strony.pdf - Chromatograf EXPLORER (nowa ulotka)
 

wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. -  www.eko-efekt.pl

 

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.