Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


APLIKACJEJako powietrzaMONITOR PYU ZAWIESZONEGO W POWIETRZU DustTrak DRX 8533, 8534
 
 
Modele 8533 i 8534
Nowy DustTrak DRX daje moliwo równoczesnej analizy zarówno stenia masowego pyu jak równie podziau badanego pyu na frakcje o okrelonych rozmiarach czstek.
Równoczesny pomiar podzielonych na frakcje ste pyu PM1, PM2,5, frakcji respirabilnej, PM10, i pyu cakowitego.
DustTrak jest przenonym, zasilanym z baterii fotometrem laserowym, który w czasie rzeczywistym mierzy i pokazuje na wywietlaczu stenie aerozolu w badanym powietrzu.
Instrument wykonuje pomiar tumienia wiata laserowego rozproszonego na badanej próbce pod ktem 90°. Próba powietrza jest zasysana do aparatu przez wbudowan pompk i przechodzi przez komor pomiarow w taki sposób, e jest oddzielona od cianek kuwety kurtyn powietrzn. Zabezpiecza to ukad pomiarowy przed zanieczyszczeniem dziki czemu unika si problemów z serwisem aparatu. Aparat moe pracowa zarówno w czystych pomieszczeniach laboratoryjnych czy biurowych jak te w silnie zanieczyszczonym pyem rodowisku przemysowym.
DustTrak wykrywa takie potencjalne zagroenia pochodzce z  powietrza jak : kurz, py, dym,wyziewy przemysowe, mga olejowa. Aparat jest wyposaony we wbudowany rejestrator pozwalajcy na zarejestrowanie danych dla
ponad 60.000 prób. Moe wykonywa równoczesne pomiary pyu cakowitego, PM_10, frakcji respirabilnej, PM_2.5, PM_1.0. Wykonywanie pomiarów jest niezwykle proste, lecz mona take zaprogramowa rozbudowane schematy zbierania danych. Aparat moe take wykonywa pomiary cige i pracowa w sposób 'nienadzorowany'. Po  podczeniu do zewntrznego komputera pomiary mona równie wykonywa zdalnie.
Wbudowana funkcja alarmu pozwala stosowa aparat do automatycznego uruchamiania powiadamiania o zagroeniu lub do wyczania urzdze po przekroczeniu okrelonego stenia pyu w powietrzu. DustTrak mierzy stenia pyu w bardzo szerokim zakresie : od 0.001 do 150 mg/m3 z rozdzielczoci 1% lub 0.001 mg/m3.
Zakres rozmiarów mierzonych drobin to <0.1 ...15 um> Stabilno zera wynosi 0.002 mg/m3 na 24 godziny. Przepyw powietrza : 3,0 l/min
Producent: TSI
 

wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. -  www.eko-efekt.pl

 

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.