Strona korzysta z plikw cookies. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plikw cookies w ustawieniach przegldarki. Dowiedz si wicej...

 
  ATUT Sp z o.o.
   Napisz do nas
 

  Wyszukaj produkt
PowrĂłtDrukuj stronÄ™  


OfertaCigy monitoring jakoci powietrzaSystemy optyczne i analizatory OPSISSystemy monitoringu emisji niezorganizowanej
 
 
Systemy monitoringu emisji niezorganizowanej

Systemy monitoringu Opsis wykorzystujce otwarte cieki pomiarowe s znakomitym narzdziem do monitoringu jakoci powietrza, emisji niezorganizowanej i sygnalizacji wycieków na terenach przemysowych. Dziki odpowiedniemu rozlokowaniu cieek pomiarowych na granicach zakadów przemysowych, istnieje moliwo szybkiego wykrycia wycieków gazów i uwalniania si zanieczyszcze. Po zintegrowaniu tych informacji z danymi meteorologicznymi mona, dziki oprogramowaniu Opsis EnviMan, okreli ródo wycieku i wielko emisji.
 
Parametry mierzone przez system:
 
Systemy Opsis moga prowadzi pomiar wikszoci zwizków zanieczyszczajcych wystpujcych w przemyle. Gazy takie jak dwutlenek azotu i ozon mog by mierzone razem z okrelonymi zwizkami aromatycznymi jak benzen, toluen i ksyleny i zwizkami o silnym zapachu jak amoniak, styren i fenol. z pen list zwizków mona zapozna si tutaj.
 
Dlaczego Opsis?
 • Pomiary przestrzenne obejmuj wikszy obszar i zapewniaj wicej danych pomiarowych ni tradycyjne pomiary punktowe.
 • Jednoczesny pomiar wielu zwizków jest szczególnie wany na obszarach przemysowych, gdzie mog wystpowa róne zanieczyszczenia.
 • Brak systemu poboru próby przyspiesza czas odpowiedzi systemu i zmniejsza ilo prac konserwacyjnych.
 • Odpowiedni do wykrywania wycieków z instalacji i sygnalizacji alarmowej przekrocze dziki krótkiemu czasowi reakcji i równoczesnemu pomiarowi wielu gazów.
 • Kompletne rozwizanie dla zakadów speniajcych wymogi ochrony rodowiska i zarzdzania rodowiskowego ISO 14000
 • Liczne dopuszczenia i aprobaty na caym wiecie.
Kompleksowe rozwizania w zarzdzaniu jakoci powietrza
 
Oprogramowanie EnviMan oferuje peen zakres moduów do opracowywania danych pomiarowych:
 • Automatyczne gromadzenie danych, ich walidacja i raportowanie
 • Zaawansowan obróbk danych alarmowych i eksport/import danych do innych uytkowników w obrbie zakadu lub przedsibiorstwa.
 • Narzdzia do tworzenia baz danych emisji i modeli rozprzestrzeniania zanieczyszcze z uyciem moduów GIS
 • Oprogramowanie spenia wymogi prawodawstwa unijnego odnonie raportowania danych o emisji.
Pliki do pobrania:
a11_graniczny.pdf - Broszura informacyjna systemw monitoringu emisji niezorganizowanej (w jz. angielskim)
 

wizytwka Atut - rzetelna firma


TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 POZNA

2015-10-22


27-30.10.2015 Pawilon 8A, stoisko 44. Zapraszamy!...wicejPOMIAR PYU PM10 (DUSTTRAK DRX)

2015-04-02


Monitor pyu zawieszonego w powietrzu DustTrak DRX - praktyczne zastosowanie...wicejNOWO W NASZEJ OFERCIE!

2014-06-13


Przenone rozwizania do kontroli stenia pyw w powietrzu TSI Inc....wicejTARGI POLEKO 2013

2013-10-08


TARGI POLEKO 2013...wicejNOWO! NAJBEZPIECZNIEJSZY DETEKTOR OCHRONY OSOBISTEJ NA WIECIE!

2013-08-06


Tango TX1 wykorzystuje rewolucyjn, oczekujc na opatentowanie technologi DualSense. Technologia oparta jest na dwch sensorach tego samego typu do pomiaru jednego gazu, zapewniajc bezpieczn prac niezalenie od czstotliwoci kalibracji urzdzenia. ...wicej


 

 
Odwied stron Eko-Efekt Sp. z o.o. - www.eko-efekt.pl

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
  powrt     Do gry

O firmie | JAKO | Oferta | Aktualnoci | Kontakt | 
      ATUT - ANALIZATORY SPALIN, DETEKTORY GAZW, MOINTORING, EMISJA, IMISJA, FID, PID | analiza zanieczyszcze gazowych | analiza gazw | analizatory | detektory | analizatory spalin | przenone analizatory | analizatory spalin | analiza chromatograficzna | detektory do ochrony osobistej pracownikw | urzdzenia BHP | ATUT | CIGY MONITORING EMISJI | CIGY MONITORING IMISJI | ATUT SP. Z O.O. | DETEKTORY GAZW TOKSYCZNYCH | MIERNIKI LZO | DETEKTORY LZO (LOTNYCH ZWIZKW ORGANICZNYCH) | OSUSZACZE PRBY GAZOWEJ | KONDYCJONERY PRBY | MONITORING EMISJI | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | ATUT Z LUBLINA | OCHRONA RODOWISKA | APARATURA POMIAROWA | METODA REFERENCYJNA | URZDZENIA ZGODNE Z METODAMI REFERENCYJNYMI | ATUT | ANALIZATORY TOC | TANIE ANALIZATORY | DETEKTORY GAZW | ANALIZATORY BIOGAZU | ANALIZATORY SPALIN | ANALIZATORY REFERENCYJNE | AQM | CEM | METODY REFERENCYJNE | ANALIZATORY CO2 | ATUT |DETEKTORY CO2(DWUTLENKU WGLA), CO (TLENKU WGLA), NO (TLENKU AZOTU), NO2 (DWUTLENKU AZOTU), SO2 (DWUTLENKU SIARKI), H2S (SIARKOWODORU), CL2 (CHLORU), HCL (KWASU SOLNEGO), HF (FLUOROWODORU), CLO2 (DWUTLENKU CHLORU) , HCN (CYJANOWODORU), NH3 (AMONIAKU), CH4 (METANU), O2 (TLENU) | SENSORY TOX, LEL, FID, PID, ECD, DETEKTORY WIELOGAZOWE, DETEKTORY JEDNOGAZOWE, DETEKTORY FOTOJONIZACYJNE, DETEKTORY POMIENIOWE | ATUT LUBLIN | ANALIZATORY EMISYJNE, ANALIZATORY IMISYJNE, ANALIZATORY TLENU, SONDA CYRKONOWA | SPRZT POMIAROWY, DLA WOJSKA, DLA POLICJI, DLA STRAY POARNEJ, DLA UDT, DLA CEMENTOWNI, DLA ZAKADW PRZEMYSOWYCH, DLA MPWIK, DLA GAZOWNI | DETEKTORY DO OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKW | FIRMA ATUT | ANALIZATOR | DETEKTOR | DETEKCJA | POMIAR GAZW | SPӣKA ATUT | STACJE AQM | MONITORING EMISJI | EMITOR | INSTALACJA NA KOMINIE | NISKIE CENY | ATUT TO SOLIDNA FIRMA | POMPKI | MIKROPOMPKI | OCHRONA| OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPICIOWE | FILTRY | GILZY EKSTRAKCYJNE | RURKI WSKANIKOWE | RURKI DO POMIARU ZWIZKW | DETEKTORY RAE | RAE SYSTEMS | DETEKTOR RAE | TANI DETEKTOR | RAE | SPRZT POMIAROWY | OCHRONA BHP | BIOGAZ | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | SPRZT LABORATORYJNY, APARATURA POMIAROWA | ASPIRATORY | POMIAR PYU | ASPIRATOR | PYOMIERZ | OSUSZACZ | KONDYCJONER PRBY GAZOWEJ | SPRZT PRZENONY | PRZENONE I STACJONARNE ANALIZATORY | ANALIZA GAZW | ANALIZA POWIETRZA | ANALIZA ZANIECZYSZCZE
 
     Copyright (c) 2008 Pomarex Lublin.