OFERTA

Tel./Fax: +48 81 740 33 45

WYSZUKAJ:
tel: +48 817403345

e-mail: info@atut.lublin.pl

 

ATUT Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin

Osobiste mierniki promieniowania

Osobiste mierniki promieniowania elektromagnetycznego to kompaktowe urządzenia służące do pomiaru promieniowania o różnej długości fali. Mierniki promieniowania znajdują zastosowanie w szpitalach, laboratoriach, elektrowniach atomowych i wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych, gdzie emitowane jest promieniowanie. 

MultiRAE Pro - przenośny detektor gazów toksycznych i promieniowania z transmisją radiowąmultirae pro alarm

MultiRAE Pro jest pierwszym na rynku przenośnym detektorem gazów z bezprzewodowym przesyłem danych łączącym możliwość ciągłego monitorowania promieniowania gamma, oraz lotnych związków organicznych (VOC), gazów toksycznych, palnych i tlenu z opcją trybu alarmowego „Man Down” sygnalizującego bezruch pracownika użytkującego urządzenie. Opcjonalna możliwość bezprzewodowego przesyłania danych pomiarowych i alarmów podnosi bezpieczeństwo na wyższy poziom zapewniając możliwość śledzenia pracy urządzenia w czasie rzeczywistym z dowolnej lokalizacji gwarantującą szybszą lokalizację potencjalnego zagrożenia i podjęcie akcji ratunkowej.

Zalety:

  • Możliwość jednoczesnej, ciągłej kontroli promieniowania, stężenia LZO, tlenu, gazów toksycznych i wybuchowych w konfiguracji do sześciu źródeł zagrożenia w jednym urządzeniu.
  • Bezprzewodowy dostęp do odczytów stężeń i statusów alarmów w czasie rzeczywistym z dowolnej lokalizacji.
  • Niezawodna pięciokanałowa identyfikacja warunków alarmowych bezpośrednio w mierniku oraz systemie zdalnej kontroli.
  • 30 wymiennych sensorów w tym sensor PID w rozdzielczości pomiaru na poziomie ppb.
  • Sensory z pamięcią danych kalibracyjnych z możliwością wymiany w terenie.
  • Wbudowana biblioteka związków organicznych i gazów palnych.
  • Duży czytelny wyświetlacz z prostym menu opartym na ikonach graficznych i możliwością wyboru języka polskiego.
  • Ciągła rejestracja danych (6 miesięcy dla 5 sensorów, 24x7).
  • Dostęp do menu ustawień detektora chroniony hasłem.
  •  W pełni zautomatyzowane testowanie i kalibracja przy wykorzystaniu stacji AutoRAE2.

Pełne informacje znajdują się w załączonej karcie katalogowej producenta.

 Pliki do pobrania:

ikona pdf MultiRAE_PRO_atut.pdf