OFERTA

Tel./Fax: +48 81 740 33 45

WYSZUKAJ:
tel: +48 81 7403345

e-mail: info@atut.lublin.pl

 

ATUT Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin

Systemy monitoringu emisji gazów

Oferujemy kompletne systemy ciągłego monitoringu emisji gazów (tzw. systemy AMS lub CEM) dla energetyki, przemysłu oraz zakładów prowadzących termiczne przekształcanie odpadów (spalanie lub współspalanie odpadów). Naszym głównym partnerem jest renomowana szwedzka firma OPSIS.

Parametry i gazy mierzone przez nasze systemy monitoringu emisji: chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), amoniak (NH3), para wodna (H2O), rtęć (Hg ), temperatura i ciśnienie gazów, tlen (O2), THC/TOC/VOC, zapylenie gazu, prędkość spalin/objętość spalin, inne parametry mogą być mierzone na życzenie. Analizatory OPSIS posiadają certyfikację QAL1 a nasza firma udziela użytkownikom kompleksowego wsparcia w zakresie procedur związanych z QAL2 i QAL3.


Dostarczamy systemy mierzące emisję rtęci (Hg),  które mogą pracować jako część systemu AMS OPSIS lub jako autonomiczne uzupełnienie istniejących już układów pomiaru emisji gazów. Rozwiązanie jest zgodne z PN-EN 15267, spełnia wymogi BAT i posiada certyfikat QAL1.


Oferujemy także kompletne systemy izokinetycznego, długoterminowego próbkowania OPSIS DX100, służące do monitorowania emisji dioksyn, furanów i CO2 (PCDD/PCDF/PCB itp.) zgodnie z normą 1948-1:2006. Jesteśmy więc w stanie dostarczyć kompleksowo certyfikowane systemy pomiarowe (QAL1), wg najnowszych wymogów prawnych, zgodne z BAT/WI-BATC, pochodzące od jednego uznanego producenta - szwedzkiej firmy OPSIS.

Poniżej zamieszczone zostały broszury opisujące popularne obszary zastosowań systemów monitoringu emisji AMS OPSIS, procesowych systemów pomiaru gazów, systemów próbkowania dioksan i innych systemów pomiarowych. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb.

 

 

Pliki do pobrania:

pdf SYSTEMY MONITORINGU EMISJI GAZÓW (AMS) DLA ZAKŁADÓW TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
pdf
SYSTEM MONITORINGU EMISJI RTĘCI (Hg)
pdf SYSTEM PRÓBKOWANIA DIOKSYN, FURANÓW I CO2 ZGODNIE Z PN-EN 1948-1:2006
pdf SYSTEMY MONITORINGU EMISJI GAZÓW (AMS) SYSTEMY DLA CEMENTOWNI
pdf SYSTEMY MONITORINGU EMISJI GAZÓW (AMS) DLA ENERGETYKI
pdf SYSTEMY MONITORINGU EMISJI GAZÓW (AMS) DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
pdf SYSTEMY POMIAROWE DLA ZAKŁADÓW PRODUKCJI NAWOZÓW SZTUCZNYCH
pdf SYSTEMY POMIAROWE DLA ZAKŁADÓW PRODUKCJI WEŁNY MINERALNEJ
pdf SYSTEMY POMIAROWE DLA PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
pdf SYSTEMY POMIAROWE DLA ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU SIARKOWEGO
pdf SYSTEMY MONITORINGU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ZE STATKÓW I TRANSPORTU MORSKIEGO
film ikona OPSIS M800 - JAK TO DZIAŁA (FILM)