OFERTA

Tel./Fax: +48 81 740 33 45

WYSZUKAJ:
tel: +48 817403345

e-mail: info@atut.lublin.pl

 

ATUT Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin

Systemy monitoringu emisji gazów i monitoring procesowy

Oferujemy kompletne systemy ciągłego monitoringu emisji gazów (tzw. systemy AMS lub CEM) dla energetyki, przemysłu oraz zakładów prowadzących termiczne przekształcanie odpadów (spalanie lub współspalanie odpadów). Naszym głównym partnerem jest renomowana szwedzka firma OPSIS. Firma istnieje od 1985 roku i ma długą tradycję produkcji wysokiej klasy urządzeń pomiarowych. OPSIS posiada także własne laboratorium wzorcujące z akredytacją ISO17025.

Parametry i gazy mierzone przez nasze systemy monitoringu emisji: chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), amoniak (NH3), para wodna (H2O), rtęć (Hg ), temperatura i ciśnienie gazów, tlen (O2), THC/TOC/VOC, zapylenie gazu, prędkość spalin/objętość spalin, inne parametry mogą być mierzone na życzenie. Analizatory OPSIS posiadają certyfikację QAL1 a nasza firma udziela użytkownikom kompleksowego wsparcia w zakresie procedur związanych z QAL2 i QAL3.


Dostarczamy systemy mierzące emisję rtęci (Hg),  które mogą pracować jako część systemu AMS OPSIS lub jako autonomiczne uzupełnienie istniejących już układów pomiaru emisji gazów. Rozwiązanie jest zgodne z PN-EN 15267, spełnia wymogi BAT i posiada certyfikat QAL1.


Oferujemy także kompletne systemy izokinetycznego, długoterminowego próbkowania OPSIS DX100, służące do monitorowania emisji dioksyn, furanów i CO2 (PCDD/PCDF/PCB itp.) zgodnie z normą 1948-1:2006. Jesteśmy więc w stanie dostarczyć kompleksowo certyfikowane systemy pomiarowe (QAL1), wg najnowszych wymogów prawnych, zgodne z BAT/WI-BATC, pochodzące od jednego uznanego producenta - szwedzkiej firmy OPSIS.

Poniżej zamieszczone zostały broszury opisujące popularne obszary zastosowań systemów monitoringu emisji AMS OPSIS, procesowych systemów pomiaru gazów, systemów próbkowania dioksan i innych systemów pomiarowych. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb.

 

Pliki do pobrania:
SYSTEMY MONITORINGU EMISJI GAZÓW (AMS) DLA ZAKŁADÓW TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW   SYSTEMY POMIAROWE DLA ENERGETYKI  SYSTEMY POMIAROWE DLA PRODUKCJI WEŁNY MINERLANEJ I SZKLANEJ  SYSTEMY POMIAROWE DLA CEMENTOWNI

SYSTEMY POMIAROWE DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO  SYSTEMY POMIAROWE DO PRODUKCJI KWASU SIARKOWEGO  SYSTEMY POMIAROWE DO PRODUKCJI NAWOZÓW  SYSTEMY POMIAROWE DO PRODUKCJI ALUMINIUM

SYSTEMY POMIAROWE DLA PRZEMYSŁU STALOWEGO  OPTYMALIZACJA SKRUBERA  BEZPOŚREDNI POMIAR CAŁKOWITEGO NOx  MONITORING WYCHWYTYWANEGO CO2

SYSTEMY POMIAROWE DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  SYSTEMY MONITORINGU EMISJI RTĘCI  OPSIS EnviMan Cloud  SYSTEMY POMIAROWE DLA PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

MONITORING NOx DLA OKRĘTÓW  POMIARY EMISJI RZECZYWISTEJ POJAZDÓW  SYSTEMY DLA ZAKŁADÓW PRZETWARZAJĄCYCH BIOMASĘ  SYSTEM M800 Dilution DOAS

MONITORING SO2 H2S  PEŁNY MONITORING EMISJI Z POMIAREM RTĘCI  REFERENCYJNY SAMPLER DIOKSYN DX100  A41 Ships SO2 Scrubber EN 221027

A52 H2S EN 221027

pdf SYSTEMY MONITORINGU EMISJI GAZÓW (AMS) DLA ZAKŁADÓW TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
pdf NOWOŚĆ! - LC500 - KALIBRATOR Hg i H2O
pdf NOWOŚĆ! - Usługi dostępu do danych w chmurze OPSIS