OFERTA

Tel./Fax: +48 81 740 33 45

WYSZUKAJ:
tel: +48 817403345

e-mail: info@atut.lublin.pl

 

ATUT Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest ATUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ATUT Sp. z o.o.)
z siedzibą w Lublinie, ul. Wiktora Ziółkowskiego 26, kod pocztowy 20-834. Można się z nim skontaktować poprzez: adres e-mail: info(@)atut.lublin.pl, telefon +48 817403345 lub osobiście lub listownie pod adresem: ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin. NIP: 7120151596, rejestr BDO: 000008253.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży dostaw i usług, obsługi zgłoszeń, też
z formularza kontaktowego na stronie internetowej (nazwa firmy, imię i nazwisko, e-mail, telefon), udzielania odpowiedzi na zapytania, realizacji zamówień wynikających z przetargów publicznych etc. W celu zawarcia umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń podatków, w celu marketingu produktów i usług własnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy czy podjęcia działań przed jej zawarciem.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, firm kurierskich na potrzeby realizacji dostaw towarów i usług, ewentualnym podwykonawcom – np. firmom ubezpieczeniowym, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje dostępne u Administratora.

Atut Sp. o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą a także w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.