OFERTA

Tel./Fax: +48 81 740 33 45

WYSZUKAJ:
tel: +48 817403345

e-mail: info@atut.lublin.pl

 

ATUT Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin

Mikroskopy wysokotemperaturowe

W pracy laboratoryjnej opierającej się na obserwacji materiałów, które podlegają działaniu bardzo wysokich temperatur, niezbędne jest wykorzystanie mikroskopów wysokotemperaturowych. To urządzenia umożliwiające wyznaczenie wielu parametrów badanych tworzyw, takich jak lepkość, topliwość, napięcie powierzchniowe i zwilżalność, a także temperatury spiekania, pęcznienia, mięknięcia i topnienia.

Zapewniamy dostawę mikroskopów wysokotemperaturowych oraz innych urządzeń laboratoryjnych dla placówek naukowych. Na stałe współpracujemy m.in. z: Politechniką Warszawską, Lubelską, Wrocławską, Częstochowską oraz Śląską.

mikroskopwysokotemperaturowy
mikroskopy-wysokotemperaturowe

 

 

 Pliki do pobrania:

pdf Mikroskop_grzewczy_EMI_III_oprogramowanie_ang.pdf

pdf DS_InstallationRequirement_ang.pdf

pdf INFO_Comparison_EMI_2_EMI_III_ang.pdf

 pdf Katalog_HesseInstr_2019_ang.pdf